Lista płac Payroll

Lista płac Payroll.

lista płac payroll

Lista płac Payroll to lista płac wszystkich pracowników w danej firmie czy przedsiębiorstwie. Do prowadzenia takiej listy jest zobowiązany każdy pracodawca (Employer). To jego obowiązkiem jest dokumentowanie zarówno bieżących jak i rocznych rozrachunków ze swoimi pracownikami.

Jak poprawnie prowadzić listę płac Payroll?

Lista płac Payroll może być prowadzona w systemie tygodniowym lub miesięcznym.

Można ją prowadzić samodzielnie. Do tego celu wskazane są specjalne, dedykowane payroll programy. Innym sposobem rozliczenia payroll jest  zlecenie tego obowiązku zewnętrznej firmie. To bardzo wygodne rozwiązanie. Wówczas pracodawca ogranicza się wyłącznie do wypłaty wynagrodzenia i odprowadzenia należnych składek, wyliczonych przez księgową. Bardzo ważnym aspektem prowadzenia listy płac jest jej aktualizacja. Powinna ona zawierać wszelkie zmiany obejmujące na przykład: wyliczenia urlopów wypoczynkowych czy rodzicielskich, kosztów związanych z flotą samochodów, nowymi pracownikami itp.

Obowiązki pracodawcy.

Bez względu na to czy payroll prowadzisz samodzielnie, czy rozliczenie prowadzi dla Twojej firmy księgowa – jako pracodawca masz kilka obowiązków. Przede wszystkim musisz dokonywać zgłoszeń wynagrodzeń do HMRC. Musisz także kontrolować ile dni urlopu wykorzystują Twoi pracownicy. Powinieneś uwzględniać dni chorobowe pracowników. Kolejną rzeczą, o której nie powinieneś zapominać to archiwizacja dokumentacji związanej z payroll, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości wypłaconego wynagrodzenia, a także potrąceń (składki i podatki). Dokumentację taką jesteś zobowiązany przechowywać przez okres 3 lat i udostępniać na każde żądanie HMRC. HMRC kontroluje firmy w celu sprawdzenia prawidłowości w prowadzeniu listy płac, czy prawidłowości w odprowadzaniu podatków czy składek.