National Insurance Number

National Insurance Number (NIN)

national insurance number

Uzyskanie National Insurance Number czyli międzynarodowego numeru ubezpieczenia to jedna z podstawowych formalności, jaką musi spełnić osoba chcąca podjąć legalne zatrudnienie w Wielkiej Brytanii. NIN to numer ubezpieczenia społecznego, który pozwala pracodawcy na odprowadzanie składek emerytalnych i zdrowotnych pracownika. Jest związany z naszą historią zatrudnienia w UK. Dlatego też ma on wpływ na wysokość płaconych przez nas podatków w UK, oraz na uzyskiwanie pomocy socjalnej, zapomogi, przywilejów itp.

Jak zdobyć National Insurance Number?

Wystąpienie z wnioskiem o NIN powinno odbyć się już po przybyciu do Wielkiej Brytanii. Aby zdobyć ten numer, należy udać się do lokalnego oddziału pośrednictwa pracy czyli do tzw. Job Centre, który znajduje się w każdym większym mieście.

Potrzebne będą dokumenty:

  • dokument, który potwierdza tożsamość i obywatelstwo czyli paszport lub dowód osobisty
  • potwierdzenie adresu zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

Potwierdzeniem adresu zamieszkania mogą być: umowa najmu lokalu, rachunki za prąd itp. a także poświadczenie zatrudnienia od pracodawcy, lub korespondencja wskazująca na to, że pracy poszukujemy (zaproszenia na rozmowy w sprawie pracy,  odmowy zatrudnienia itp). Zwykle trzeba posiadać także konto bankowe w jednym z banków w UK.

Drugi etap starań o National Insurance Number to rozmowa z pracownikiem Job Centre. Pracownik pyta o datę i powód przybycia do UK, oraz o plany na przyszłość. Pomaga też wypełnić wniosek o nadanie NIN. Jeśli rozmowa przebiegła pozytywnie – numer NIN otrzymamy listownie. Trwa to od jednego do trzech miesięcy. National Insurance Number nadaje Departament Work and Pensions. Ostatnim etapem jest otrzymanie – w formie listownej plastikowej karty z numerem NIN.

National Insurance Number jak wyrobić

Czy można rozpocząć pracę bez NIN?

Uzyskanie NIN jest kwestią od kilku do kilkunastu tygodni. Na rozmowę z pracownikiem Job Centre czeka się conajmniej kilkanaście dni. Po udanej rozmowie na list z nadanym numerem NIN czeka się kolejne tygodnie. Zatem cała procedura może trwać długo. Zbyt długo aby móc spokojnie czekać i nie próbować poszukiwać pracy. Stąd pojawia się pytanie czy można poszukiwać pracy, lub nawet podjąć ją nie mając nadanego numeru NIN? Na szczęście można. Wystarczy potencjalnemu pracodawcy wyjaśnić, że procedura uzyskania National Insurance Number jest w trakcie rozpatrywania i udostępnić pracodawcy numer NIN po jego otrzymaniu. Większość pracodawców akceptuje takie wyjaśnienie i nie stawia przeszkód w zatrudnieniu pracownika oczekującego na NIN.

Jeśli jesteś na etapie poszukiwania pracy zerknij do naszego działu Agencje Pracy i sprawdź jakie oferty pracy czekają na Ciebie.